Články autora

Robet

10.2. 2019

Nekonečná pupečníková šňůra

Opravdu jsou lidé, především mladí muži, které i v jinošském věku a často i ve zdánlivé dospělosti doprovází jejich maminky a plní úlohu mluvčího, advokáta a dokonce někdy i ochranitele. Pojem dospělost schválně obohacuji o přívlastek zdánlivá, neboť se v tomto případě jedná jen a pouze o dospělost biologickou. Dopodrobna je taková situace popsána v příspěvku „Matky, co vnášejí do života zmatky“, proto nebudu zabředávat hlouběji do detailů, ale...

25.1. 2019

Magie slova a síla řeči

  Lama Anagarika Govinda ve své knize Základy tibetské mystiky píše: „Zrození řeči bylo zdrojem lidskosti. Každé slovo se stalo zvukovým ekvivalentem zkušenosti, zážitku, vnitřního či vnějšího podnětu. V tomto procesu bylo obsaženo úžasné tvořivé úsilí, které se muselo vyvíjet po dlouhé časové období. Lidem se tak podařilo pozvednout nad zvířata. Jestliže považujeme umění za přetváření skutečnosti prostřednictvím...

24.1. 2019

Jak to vidím já – proč je šaman lepší lékař než přednosta kliniky

Nekousej do ruky, která tě živí, praví jedna lidová moudrost a vůbec nemá na mysli nezkušené štěňátko, které by tím snad mohlo vyjadřovat spíše touhu  poznat nově objevovaný svět, než nevoli či dokonce odpor ke svému chlebodárci (v jeho případě masodárci).   Léta letoucí se ve zdravotnictví razí trend  komplexního přístupu k pacientovi. Neboť jak praví definice WHO: „...