Calivita int. přináší

28. 9. 2019
Brno, Hotel Holiday Inn

 

Představte si, jak by vypadaly vaše dny…

Kdybyste se cítili stále zdraví a silní?

Kdybyste věděli, jak podpořit svou imunitu a nemuseli se obávat nemocí?

Kdybyste uměli techniky, které vám pomohou fyzicky i mentálně podporovat vaši imunitní soustavu?

Kdybyste v případě potřeby uměli zvýšit množství své energie?

Kdybyste žili šťastně „tady a teď“ a nečekali na příznivější okolnosti.
 
Kdybyste se uměli naladit na pozitivní vlnu, kdykoliv to budete potřebovat.
 
Kdybyste věděli, že všechno, co potřebujeme ke štěstí, již máme uvnitř v sobě?
 
Kdybyste uměli přehodit výhybku z fungování na základě strachu do života řízeného láskou?

Na koho se můžete těšit

MUDr. Kristýna Novotná

Dlouhodobě spolupracuje s CaliVita, kde je předsedkyní lékařské sekce CaliVita ČR a SR. Vedle svých lékařských znalostí propaguje také přírodní terapii a pozitivní životní styl. Ve své praxi rovněž využívá zásady a doporučení tradiční čínské medicíny. Její odborný zájem o nové poznatky z přírodní medicíny a nové technologie ji přivedl k jedné z průlomových vyšetřovacích metod, která mj. dokáže v našem těle odhalit vývoj parazitů a jejich různorodost (pleomorfismus). Je to metoda Darkfield – vyšetření živé kapky krve v temném poli mikroskopu, o níž také jako lektorka pro ČR přednáší.

MUDr. Markéta Jančíková

Vystudovala obor všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po promoci pracovala rok v Anglii jako ošetřovatelka v nemocnici, kde získala cenné zkušenosti. Po návratu působila v léčebně dlouhodobě nemocných v Přerově a zapsala si obor geriatrie (péče o staré lidi). V současné době je na rodičovské dovolené, a protože ji uchvátil celostní přístup k nemocem a ke zdraví, chtěla by si své vzdělání doplnit o psychosomatiku. Líbí se jí propojení tělesného, duševního a duchovního pohledu na člověka a oceňuje, jakou roli v tom hraje CaliVita.

MUDr. Vojtech Pálházy

Absolvoval studium na Lékařské fakultě Karlovy univerzity v Hradci Králové v České republice, směr vojenské lékařství. Po vzniku Slovenské republiky vykonával tři roky funkci ředitele Univerzitní nemocnice Ružinov. Zároveň pracoval v ambulanci Psychiatrické kliniky UNB. Absolvoval různé studijní pobyty v zahraničí, v Evropě i ve Spojených státech amerických.
Získal atestace z interního lékařství, ze všeobecného lékařství a z psychiatrie. V zahraničí se seznámil se zásadami moderní prevence a výchovy laické veřejnosti ke zdravému způsobu života a aktivnímu zdraví. 
Už více než 20 let propaguje filozofii společnosti CaliVita na stovkách přednášek a lékařských konzultacích na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku i České republice.

MUDr. Ronald Pavlov

Studoval na Lékařské fakultě UPJŠ v Košicích. Po jejím skončení pracoval krátce na kojeneckém oddělení a po roce se zaměřil na interní lékařství. Získal atestace 1. a 2. stupně v interní medicíně a později i atestaci z gastroenterologie. Pak pracoval jako primář interního oddělení na poliklinice a jako vedoucí okresní internista a doplnil si vzdělání o atestaci ze všeobecného lékařství. Vzhledem ke svému zájmu o alternativní medicínu absolvoval v roce 1989 státní zkoušku z akupunktury. MUDr. Pavlov se kromě tuzemských zúčastnil také studijních pobytů v Minsku i v dánském Næstved.
V CaliVita (původně pod názvem California Fitness) pracuje již od začátku jejího působení na Slovensku a má bohatou přednáškovou a publikační činnost. Léta byl členem lékařské sekce CV. Od roku 2008 do roku 2018 provedl množství vyšetření živé kapky krve v temném poli mikroskopu metodou Darkfield, kterou propagoval i v rámci přednášek pro laickou veřejnost a pro lékaře.

Mark Dzirasa

Patří mezi TOP české řečníky. Vyniká svou neuvěřitelnou energií, schopností uhodit hřebíček přesně na hlavičku a úžasným vhledem.
Jeho přednášky jsou nejen souborem zajímavých a praktických informací, které můžete aplikovat do života, ale i zážitkem, za kterým bezpochyby stojí za to cestovat přes celou republiku.
Přednášel pro desetitisíce posluchačů. Pro veřejnost vyučuje mentalitu úspěchu, komunikaci, prezentační a prodejní dovednosti, typologii osobností, řeč těla, leadership, team building, relaxační, meditační a vizualizační techniky a konzultuje vytváření firemních kultur.
Je častým hostem televizních, rozhlasových a dalších talkshow. Je spoluautorem dvou knižních bestsellerů „Mark Dzirasa 21 dnů” a „Mark Dzirasa Cesty poznání”.

  PROGRAM

Úvod k imunitě 

MUDr. Kristýna Novotná 

Trávicí trakt a jeho neznámá funkce v organismu

MUDr. Ronald Pavlov

Imunitní soustava není jen pasivní pohlcovač doplňků! Je třeba pomáhat jí i mentálně!

MUDr. Vojtech Pálházy

Kterak naši (ne)přátelé ve střevech ovlivňují naši (ne)schopnost se bránit

MUDr. Markéta Jančíková

Podpora aktivní imunity

MUDr. Kristýna Novotná

Najdete klíč ke štěstí od Marka Dzirasy aneb jak být happy

Mark Dzirasa

Časový harmonogram

9:00 - 10:00 Registrace účastníků
 
10:00 - 14:00 Dopolední část na téma imunita
 
14:00 -15:00 Přestávka na oběd
 
15:00 - 18:30 Odpolední část na téma Be happy: Mark Dzirasa
 
18:30 Očekávaný konec semináře